วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แชมป์ พีรพล – พรีเซ็นเตอร์ นาฬิกา ฉลอง 125 ปี อัสสัมชัญ




เนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปีแห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ ทางโรงเรียนได้จัดทำ นาฬิกา “125th Anniversary Assumption College Limited Edition” ซึ่งจัดทำขึ้นเพียง 125 เรือน ราคาเรือนละ 41,250 บาท โดยให้เกียรติ นาย พีรพล “แชมป์” เอื้ออารียกูล (เลขประจำตัว 36420 รุ่น 116) เป็น พรีเซ็นเตอร์ นาฬิกา ฉลองครบรอบ 125 ปีของสถาบัน

ขอเชิญ ท่านอัสสัมชนิก ร่วมงานวันคืนสู่เหย้า ”125 ปี การสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ” ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก